Lục bát số 25

Tác giả:

Hôm qua thao thức một đêm
Hôm nay hồi hộp chờ em một ngày
Thắm vàng nắng dát vườn cây
Giữa thu dào dạt nắng đầy nâng niu
Lâng lâng sáng chuyển sang chiều
Mây dờn man mác trong veo đất trời
Trên bàn hoa đợi kém tươi
Đường xa chưa đến. Hoa ơi chớ tàn !
Bâng khuâng ngồi gõ phím đàn
Nghe rơi từng miếng không gian óng buồn .

Thảo luận cho bài: "Lục bát số 25"