Lục Bát Tình Tôi

Tác giả:

Lục bát là lục bát tình
Thơ ai mà ngỡ có hình bóng ta
Có thương nhớ, có cách xa
Có người bỏ xứ, có ta theo chồng
Ta về búi tóc bụi hồng
Cột thương vào nhớ, cột bông vào mùa
Cột người vào tiếng giày khua
Cột ta vào mộng một mùa ô môi
Thơ người, lục bát tình tôi
Trái tim gõ nhịp mồ côi suốt đời
Lục bát, lục bát tình ơi !
Ai đem lục bát về khơi huyệt lòng.

Thảo luận cho bài: "Lục Bát Tình Tôi"