Lục Bát Xanh

Tác giả:

Xanh trong tôi, một góc trời
Mang theo xứ sở có lời em trao
Mắt kia u uẩn lời chào
Bên mùa biển động môi nào ghé qua

Xanh trong tôi, bến bờ xa
Biếc trời áo mộng tê nhòa tháng năm
Sắc màu như có hồi âm
Cho đêm nguyệt tận đăm đăm xứ người

Xanh trong tôi, núi nhớ đồi
Như cây nhớ cội như đời nhớ nhau
Phương xa ai hái tình sầu
Mà nghe tâm tưởng trầm sâu vọng về…

01/2005

Thảo luận cho bài: "Lục Bát Xanh"