Lục bát

Tác giả:

Bên ghềnh tôi đứng chênh vênh

Lạnh nghe gió thổi bồng bềnh xác thân
Sóng xô nghe nặng cát buồn
Bờ sâu nước rộng tần ngần nhớ ai
Vì ai biển mặn xanh màu
Để ai đứng lặng, nghẹn ngào lênh đênh !

Thảo luận cho bài: "Lục bát"