Lục Tự

Tác giả:

lục tự cho buổi sáng

thơm tho ly cà phê
chim rớt hạt sau hè
em, thời kinh phổ độ.

lục tự cho buổi trưa
lênh đênh từng cọng mì
cánh bướm vừa quy y
bông hoa chờ nhập thất
em, đuổi theo xuân thì
ta, đầu đường sám hối.

lục tự cho buổi tối
ngọn đèn thu bóng tôi
trả cho từng góc đời
phủ phê tàng quá khứ
ngọn sân, hận chưa nguôi
cơn bão người đã tới

lục tự cho nửa khuya
nam mô a di đà
phật từ bi tâm ta
ta và, tâm : xa lạ.

nam mô a di đà
phật và, tâm và, ta
ta và, tâm và, phật (!?)

Thảo luận cho bài: "Lục Tự"