lui cui, tình bạn

Tác giả:


Ông Khánh Trường mấy chữ hỏi tôi
thơ thẩn gì không
cho hợp lưu
cuối năm
trời trở lạnh bao giờ
vẫn lui cui
giữa rừng hoang tịch
thẩn thơ
theo vạt nắng vàng mơ
tay lạnh
vụng về nét cọ
hiện hình
những vết xước, gai đâm
nhớ bạn
bao lần thôi bỏ rượu
bao lần vào bệnh viện nằm mơ…
đời nghiêng
thoáng chút sầu thiên cổ
lá nhẹ nhàng rơi
trong hư không
biển sóng
đừng xô tôi ngã vội
mà xô tôi ngã giữa tim người *

Trường ơi khỏi bệnh
Sơn khỏi bệnh
Cali sao lại nhớ Saigon
mai vẫn sương mù
trên lối cũ
mình ta
theo ngọn gió hoang vu…

Đinh Cường
Virginia X.97

* ca khúc “Sóng về đâu” – TCS

 

Thảo luận cho bài: "lui cui, tình bạn"