Lưng Chừng

Tác giả:

-tm
Em đi
– ngày bỗng thành đêm
bước em – gieo nắng
mãi tìm
– tôi theo

Tình chưa xanh
đã xế chiều
lời yêu
chưa kịp
– một điều với nhau

Em về
– nắng
bỗng theo sau
cho tôi
đi lại bước đầu
– nắng ơi !

Lưng chừng
một khoảng trống
– rơi !!

Thảo luận cho bài: "Lưng Chừng"