Lũng Sâu

Tác giả:

Ở đây hơi đất lạnh ghê người

Khí núi, cây rừng vọt máu tươi
Đá đổ mồ hôi, đầu bạc trắng
Tử thần tên gọi, lũng trêu ngươi!

*Xuân Phước 1993

Thảo luận cho bài: "Lũng Sâu"