Lưỡi không xương

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Lưỡi không xương


Một người vào của hàng bán giày, thử rồi nói:

– Đôi này, tôi đi khá chật.

Nhà hàng bảo:

– Không hề gì. Ông cứ đi, ít lâu nó giãn ra thì vừa.

Một lát, có người vào mua. thử rồi nói:

– Đôi này, tôi đi hơi rộng.

Nhà hàng bảo:

– Không hề gì! Ông cứ đi, hễ giời hanh, nó co lại thì vừa.

Người thứ ba vào mua, thử giày rồi nói:

– Đôi này, tôi đi vừa chân lắm.

Nhà hàng bảo:

– Thì giày tôi đóng, bao giờ đi cũng vừa chân cả, không bao giờ co, mà cũng không bao giờ giãn!

Thảo luận cho bài: "Lưỡi không xương"