Lưới Tình Trao Anh

Tác giả:

À ơi con nhện giăng tơ
Hồn nhiên
Nhện bẫy tình là bóng đêm

Em nằm trong lưới lặng im
Để cho anh bẫy
Trăng đêm kéo về

Lưới trời muôn dặm
mây khuya
Tơ anh nhả trắng
Lời thề bến trăng

Lưới tơ anh đã giăng rồi
Bây giờ anh bẫy cả bằng lời ru
Lời ru giọng sóng đục trầm
Lời ru giọng sóng cao lên
vượt bờ
Lời ru thoát lửa bên đời
Để cho em suốt một thời vấn vương

Cái ngày em phải lòng anh
Tò vò em thức một mình dưới trăng
Lưới tơ anh đã giăng rồi
Tình yêu có thật hay là khói sương …

Thảo luận cho bài: "Lưới Tình Trao Anh"