Lưu Gian

Tác giả:

Trích đoạn: Sương Mai

Giữa Dòng

Buông chèo
ngó cánh hoa trôi
Lênh đênh sóng nước
biết rồi dừng đâu?

Thương hoa
gửi một lòng sầu
Ngẫm mình cũng cánh hoa Ngâu
giữa dòng.

Sương Mai

Chị Sương Mai,

Tạm…phóng bốn câu thơ của chị vầy nhen.

流間

放棹看花隨逝水
波漂不識何所安
憐花寄愁心一縷
嗟我亦花泛浪間

Lưu gian

Phóng trạo khán hoa tùy thệ thủy,
Ba phiêu bất thức hà sở an.
Liên hoa ký sầu tâm nhất lũ,
Ta ngã diệc hoa phiếm lãng gian.

HC

Thảo luận cho bài: "Lưu Gian"