Lưu Luyến Gì Đây

Tác giả:

Ta còn lưu luyến cõi đời này

Vì con còn dại tuổi thơ ngây

Vì nhiều chử hiếu còn chưa trả

Vì nợ trần ai vẫn còn đầy

Ta còn vương vấn mãi nơi đây

Trần gian khổ aỉ kiếp lưu đày

Một đời vật vã nhiều mộng tưởng

Sống thật, làm sao qua kiếp này

Ta còn luyến tiếc gì nơi đây

Vạn điều hư ảo tợ mây bay

Xa hoa danh lợi không màng đến

Sao vẫn cuồng quay trong kiếp dài

July, 2005

ttlu

Thảo luận cho bài: "Lưu Luyến Gì Đây"