Ly khách chưa về

Tác giả:

Thâm Tâm
(1917-1950)

Hoàng hôn màu tiễn đưa
thấy sóng, không thấy nước
đường nhỏ, chí lớn chờ
gập ghềnh một ly khách…

Bước chân vô định hay về đâu ?
Bảo mẹ đừng mong làm sao được
ly khách ven trời còn muốn khóc
tiếng đời xô động dễ câm sao !

Gặp anh chiều mưa đường số 5
cùng đoàn du kích, rét căm căm
thoắt đã hoàng hôn xây mộ chí
bia tạc vào mây : Tống biệt hành.

Thảo luận cho bài: "Ly khách chưa về"