Lý Quạ Kêu

Tác giả:

Lý Quạ Kêu

 Dân Ca


Trình bày:
Phạm Quang Tuấn (midi biến tấu cho piano)

Kêu cái mà quạ kêu
Kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo
Nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ
Chẳng nọ thời kia
Nay zìa mai ở
Bằng ngày thì mắc cở
Tối ở quên zìa

Rằng a ý a quên zìa
Rằng thương nhớ thương
Rằng a ý a quên zìa
Rằng thương nhớ thương

*zìa = về (phát âm theo giọng Nam Việt)
*bằng ngày = ban ngày (phát âm theo giọng Nam Việt)

Bài hát dân ca Lý Quạ Kêu bắt nguồn từ câu ca dao:
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ nhau

 

Thảo luận cho bài: "Lý Quạ Kêu"