Ly Rượu Tương Phùng

Tác giả:

Ly Rượu Tương Phùng

 Quốc Anh


 

Bạn hiền tôi ơi,
Xa cách nhau đã từ lâu rồi.
Gặp lại nhau đây
Trái đất tròn, phải vậy không anh?
Hữu duyên là đây, thiên lý năng tương ngộ
Ly rượu tương phùng, này mời anh trong tình đệ huynh.
Đời hơn ta, hơn tiền hơn bạc
Ta hơn đời có tấm lòng
Đời hơn ta hơn tiền hơn bạc
Ta hơn đời có cái say.
Ai hơn bọn mình được chữ tình.
Bạn hiền tôi ơi,
Tôi đến đây hơn mười năm rồi.
Đời càng gian truân
Đã khiến mình ngày càng xa nhau.
Chúng ta gặp may, mới có đêm hôm này
Vui trọn đêm này, mừng ngày anh em gặp lại nhau…
 


 

Thảo luận cho bài: "Ly Rượu Tương Phùng"