Lý Thái Tổ (1010-1028)

Tác giả:

Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp (Từ Sơn, Bắc Ninh) mẹ họ Phạm, sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất (974), mẹ mất khi mới sinh, thiền sư Lý Khánh Văn nhận làm con nuôi. Lý Công Uẩn thông minh và có chí khí khác người ngay từ nhỏ.

Nhờ sự nuôi dạy của nhà sư Lý Khánh Văn và Lý Văn Hạnh. Lý Công Uẩn trở thành người xuất chúng, văn võ song toàn, làm đến chức Ðiện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Ngọa Triều mất, triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng Ðế, niên hiệu Thuận Thiên, vẫn lấy Quốc Hiệu là Ðại Cổ Việt, đóng đô tại Hoa Lư.

Tháng 7 năm 1010, vua Lý Thái Tổ cho dời đô về thành Ðại La, một buổi sáng đẹp trời thuyền vừa cập bến. Nhà vua trông thấy Rồng vàng bay lên, do đó đặt tên là Kinh đô Thăng Long (tức Hà Nội ngày nay).

Vua Lý Thái Tổ chỉnh đốn lại việc cai trị, chia đất nước làm 24 lộ.

Ngày Mậu Tuất, tháng 3 năm Mậu Thìn (1028) vua Lý Thái Tổ băng hà, trị vì đất nước được 18 năm, thọ 55 tuổi.


Thảo luận cho bài: "Lý Thái Tổ (1010-1028)"