Lý Tình Ghen

Tác giả:

Hò…ơ…ớ…ơ

Thì qua cũng một lòng mà

Cớ sao bậu lại…hò ơ..ớ..ơ..hờn xa dỗi gần

Mấy hổm rày qua dìa mà không thấy

Dáng bậu chờ bên dậu tím mồng tơi

Cũng không ra chào hỏi lấy một lời

Qua hổng biết đã làm gì nên tội

Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội

Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi

Đi làm ăn chớ có phải đi chơi

Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt

Cô Ba xóm trên cô Tư dầu mướt rượt

Cùng cô Hằng cô Thắm mới dìa quê

Mà lòng qua thật dạ hổng có mê

Đôi môi xinh má hồng cùng son phấn

Cứ mỗi chiều đứng nhìn mờ ngơ ngẩn

Tóc bậu dài buông thả ôm bờ vai

Trắng hoa cau rơi rụng cả sân đầy

Bậu rầu gì để khô dây lá bí

Bậu nói đi đừng ôm lòng giấu kỷ

Ghen gì qua mờ ngoảnh mặt quay lưng

Hai đứa mình đâu phải là người dưng

Bậu hổng nói nhói lòng qua đặng khổ

Hò…ơ…ớ…ơ

Lý nàng ơi ! Anh thương bậu nên phơi dạ phân trần

Giờ em đã hiểu..hò ơ..ớ..ơ..chớ bận lòng mờ ghen ai

Thảo luận cho bài: "Lý Tình Ghen"