Lý Trái Mướp

Tác giả:

Lý Trái Mướp

 Dân Ca Nam Bộ


Chiều chiều gọt mướp cái nấu canh (gọt mướp cái nấu canh)
Thấy anh qua lợi (lợi) bỏ hành (à) thơm (mà cho thơm)
Thấy anh qua lợi (lợi) bỏ hành (à) thơm (mà cho thơm)
(a) Bớ nàng ơi, có chồng chưa giúp tình thương!!!

 

Thảo luận cho bài: "Lý Trái Mướp"