Lý Triều Vọng Mãi Ngàn Sau

Tác giả:

Lý Triều Vọng Mãi Ngàn Sau

Triều đại nhà Lý là một trong những triều đại mở đầu cho việc xây dựng nền độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc sau hơn một nghìn năm sống trong màn đêm thống trị của phong kiến phương Bắc. Có thể nó đây là triều đại ghi dấu ấn rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử Hà Nội nói riêng.

Đời Lý không những để lại bao nhiêu công trình văn hoá nghệ thuật, kiến trúc, danh lam thắng cảnh mà còn cả những bài học lịch sử vô giá cho Hà Nội ngày nay, những giai thoại truyền thuyết gắn liền với những di tích văn hoá. Những giá trị văn hóa mà triều Lý để lại sẽ còn vọng mãi.

4929_p10717

Lý triều vọng mãi ngàn sau là tập sách của một người rất có tấm lòng với nhà Lý. Tác giả Kim Cổ viết với tất cả tấm nhiệt tình của mình. Ông thực sự là một cộng tác viên văn nghệ dân gian, đã sưu tầm được nhiều tư liệu thực địa, đúng là đã tìm ra được nhiều cái phi vật thể dấu dưới lớp bụi thời gian.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Kim Cổ
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Mã Sản phẩm: 46220
  • Khối lượng: 170.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 09/2004
  • Số trang: 184

Thảo luận cho bài: "Lý Triều Vọng Mãi Ngàn Sau"