Má!

Tác giả:


Má!

Có một lần – anh gọi em bằng “má”
Nghe buồn cười như con cá đánh đu
Em quay tít dưới vòm cây xù lá
Nắc nẻ hờn – con cá chạm đáy lu…

Có gì đâu – tại thương – nên mới tế
Hầm hừ nhau – bóng xế – phải biết thân
Dăm ba cốc ngỡ trèo ngôi thiên tuế
Nghểnh hồn mơ vạn tuế thỏa chữ sân…

Anh hư thế bảo sao em không “mắng”
Má gì em – nếu má – chẳng mắng đâu
Cứ vài roi quất bét cái đít mâu
Thiên tuế mếu cũng đành danh xưng đắng…

Ai chả muốn
Má đào
Khoe hoa nắng…

ả Phù

Thảo luận cho bài: "Má!"