Mảnh Nào ?

Tác giả:

Bikini đã mặc vào

Mảnh trên, mảnh dưới, mảnh nào anh thương
Mảnh nào mang nặng vấn vương
Mảnh nào gieo nỗi đoạn trường ngất ngây

Anh ơiiii, yêu mảnh nào đây
Nhờ anh cột lại sợi giây yếm tình
Mảnh nào rơi lúc bình minh
Mảnh nào còn đọng lung linh sương mờ

Mảnh nào anh đợi anh chờ
Mảnh nào lơ lửng, hững hờ mơn mơn
Mảnh nào che mõm Nhị Sơn
Mảnh nào lấp lối đường trơn mộng về

Mảnh nào anh hỡiii … đê mê
Mảnh nào xa cách não nề tâm can
Mảnh nào đổi cả giang san
Mảnh nào chỉ có một gang mà sầu

Tình yêu là vật muôn mầu
Mảnh nào anh lựa … để lâu em chờ
Khen thay tằm khéo nhả tơ
Mong manh hai mảnh lững lờ trêu ai … :”))

MLT ;-))

Thảo luận cho bài: "Mảnh Nào ?"