Mai

Tác giả:

Hồn thảo mộc giấc ngủ

Nằm mơ những ngôi sao mặt trăng
lá đan mắt ngõ
lá đan mắt ngõ
hôn vào môi vào má vào răng
những lời thơ rất cũ
những lời thơ rất cũ
gõ cửa trái tim nàng

Mùa hè lên tiếng cười
trong bàn tay nước suối
tóc mun
mùa tóc mun
đẹp những khu rừng không bóng cây

Nắng hè lên tiếng cười
nắng hè lên tiếng cười
trong bàn tay nước suối

Hồn thảo mộc giấc ngủ
Nằm mơ những ngôi sao mặt trăng
lá đan mắt ngõ
lá đan mắt ngõ
hôn vào môi vào má vào răng

Em hoàng hôn trút áo
gọi đêm
ngực gọi đêm về
vì còn đồi đá sỏi
cần lửa hôn gót chân
tàn nhẫn
sao vỡ trên môi

Thảo luận cho bài: "Mai"