Mai chị chết

Tác giả:

Mai chị chết, đừng đem thơ vứt bỏ
dưới suối vàng chị nhăn nhó cho coi
bao dòng thơ, bao vạn ước mơ đời
mà khi sống chị đã gom góp nhặt

Mai chị chết, nhật ký đời đem cất
đừng chôn theo, tim biết được sẽ đau
từng ngày qua cứ thế nối tiếp nhau
bao buồn khổ sớt chia trang nhật ký

Mai chị chết, các em cưng nhớ kỹ
đừng để ai đến mộ rũ lòng thương
đừng cắm hoa, chị sợ lắm mùi hương
tim đa cảm, e trở mình thương nhớ

Thảo luận cho bài: "Mai chị chết"