Mãi Chờ Ai

Tác giả:

Bao năm rồi ta vẫn chờ ai,

lênh đênh tháng ngày
thuyền không bến bờ
Bao lâu rồi ta mãi chờ ai,
bên gốc si già ngày xưa còn đó

Bao năm rồi không có ngày vui,
đôi mắt hoen mờ trái tim đã cội
Bao lâu rồi ta vẫn tìm ai,
rong rêu cuộc đời mộng ước xanh xao

Chờ ai, cho đôi môi khô, cho tình héo úa
Chờ ai, bàn tay nào run, bàn chân mòn mỏi
Chờ ai, ta vẫn mộng mơ, bên những ngày xưa
Chờ đến bao giờ, đến bao giờ, được trông thấy nhau

Bao năm rồi không có mùa xuân,
em có tô son trên môi hững hờ
Bao năm rồi đôi mắt già nua,
trắng phau mái đầu, còn thương nhớ nhau.

(nhạc)

Chờ ai, cho đôi môi khô, cho tình héo úa
Chờ ai, bàn tay nào run, bàn chân mòn mỏi
Chờ ai, ta vẫn mộng mơ, bên những ngày xưa
Chờ đến bao giờ, đến bao giờ, được trông thấy nhau

Bao năm rồi không có mùa xuân,
em có tô son trên môi hững hờ

Bao năm rồi đôi mắt già nua,
trắng phau mái đầu, còn thương nhớ nhau.

Bao năm rồi đôi mắt già nua,
trắng phau mái đầu, còn chờ gì nhau. 

Thảo luận cho bài: "Mãi Chờ Ai"