Mai đám cưới bố rồi

Tác giả:

Mai đám cưới bố rồi con có nên dự không?
Con tự hỏi mình như thế
Vợ của bố con gọi bằng gì nhỉ?
Bằng mẹ ư? Con đã có mẹ đấy thôi?

Mai đám cưới bố rồi con nên khóc hay vui
Bởi lẽ bố cười còn mẹ con buồn lắm
Con muốn hỏi nhưng con đâu dám
Mai đám cưới bố rồi mẹ có đến dự không?
(1991)

Bài thơ được Giải thưởng cuộc thi Viết về quyền trẻ em do Thuỵ Điển tổ chức, khi đó tác giả 14 tuổi.

Thảo luận cho bài: "Mai đám cưới bố rồi"