Mai Lệ Xuân

Tác giả:

Có một chiều tàn đông băng giá.
Trên gác nghèo đem bút đề thơ.
Nghe tiếng thời gian bước trên vai,
Năm sắp tàn chua xót không vui,
Xuân có về xin em đừng tới.

Gió nhẹ nhẹ luà qua khe lá.
Nghe vỗ về trong giấc ngủ mơ.
Xin chớ buồn khi trắng đôi tay.
Bao trái sầu theo gió trôi ngay.
Năm mới về chắc chắn gặp may.

Hỏi nàng từ đâu đến, duyên cớ tìm và xin cho biết tên.
Nàng mỉm cười duyên dáng: “Em, em có tên Mai Lệ Xuân”

Thức tỉnh rồi còn nghe lưu luyến,
Tôi với nàng không có tiền duyên,
nên mồi lần xuân đến dương gian,
mang kỷ niệm xưa nhắc tên em.
Xin ghé vào gác vắng đừng quên…

Thảo luận cho bài: "Mai Lệ Xuân"