Mải mốt

Tác giả:

Em mải mốt tóc tình xuân đời mới
Hương rằm hoa có đổi thời trăng.

Thảo luận cho bài: "Mải mốt"