Mái Nhà

Tác giả:

Bèo xanh xanh mát mặt ao
Gió về gợi nhớ đọt rau vượt mình
Ầu ơ giọng hát huê tình
Của người thiếu nữ giục nghìn cơn đau
Chàng đi đã đến phương nào
Nghe không tiếng gọi khản màu tà dương
(Bóng chiều còn ngóng người thương)
Chim kêu nước lớn mưa vương mái nhà
Đèn đêm ai đó hắt ra
Dáng người vì nước hôm qua gọi đò


Thảo luận cho bài: "Mái Nhà"