Mai Rồi Cũng Xong

Tác giả:

Lạc đời lối nhỏ

Giăng ngõ đường qua
Lòng chùng tơ rối
Bóng ngỡ như xa

Chân hoang cỏ lạ
Tìm lối thiên đàng
Em đi bỏ lại
Vực thẳm hoang tàn

Tình gần hư ảo
Ảo thực như say
Tình xa hụt hẫng
xếp lại vòng tay

Em đi,
thôi nhé
xin đừng nhìn lại
nghe như mưa xuống
đời tôi ngốc dại

Tình yêu thần thoại
Gió thoáng mây bay
Tình nào độ lượng
Cứu rỗi tôi đây

Mưa rơi, rơi mãi
Có nghe nặng lòng
Hồn tôi vất vả
Mai rồi cũng xong ! 

Thảo luận cho bài: "Mai Rồi Cũng Xong"