Mai sớm

Tác giả:

Đặng Thai Mai
(1902-1984)

Ngỡ gặp nhành mai sớm
đi từ phía cảo thơm
ông là trang cổ lục
hay là dòng tân văn ?

Dẫu một ánh trăng thanh
một làn hương, nỗi nhớ,
giọt lệ cũng để dành
góp nhịp cầu kim – cổ.

Thảo luận cho bài: "Mai sớm"