Mãi Thương Nhau Từng Ngày

Tác giả:

Em một lần Công Chúa
Cho một kiếp Lọ Lem
Ta một lần Hoàng Tử
Cho đời này oan khiên

Chiếc hài em còn đó
Ðâu thể vừa chân ai
Ta truy tìm trong nhớ
Một lần ta cõi ngoài

Cám ơn dăm phút nắng
Cho bốn mùa sầu mưa
Cám ơn dăm phút sống
Cho suốt đời này chưa

Lọ Lem ơi Lọ Lem
Trong chàng chỉ có em
Em mãi là Công Chúa
Trong lòng chàng rất riêng

Có sao đâu đời này
Những vinh quang, đọa đầy
Ðã lên màu cổ tích
Mãi thương nhau từng ngàỵ

Thảo luận cho bài: "Mãi Thương Nhau Từng Ngày"