Mái Tóc Khoe Khoang

Tác giả:

1. 
Yêu em màu tóc đen da vàng
Yêu em dòng máu đỏ em mang
– Dòng máu Việt hiên ngang
Yêu em nói tiếng Việt Nam dịu dàng
Dịu dàng như nước da em mang
Dịu dàng như mái tóc khoe khoang

2. 
Yêu em dòng máu em mang
Yêu em nền nếp đoan trang
Yêu em trăm họ Hồng Bàng em ơi
Yêu em nết đẹp hơn người
Yêu em ăn nói vui tươi hiền hòa

3. 
Anh sẽ về thưa với mẹ cha anh
Mang cơi trầu sang hỏi nàng dâu ngoan
Nàng dâu có tóc khoang
Nàng dâu gốc họ Hồng Bàng anh yêu
…………
Fade Out
Nàng dâu có tóc khoang
Nàng dâu gốc họ Hồng Bàng anh yêu
Nàng dâu có tóc khoang
Nàng dâu gốc họ Hồng Bàng anh yêu

……….

Thảo luận cho bài: "Mái Tóc Khoe Khoang"