Mai Trên Dòng Lữ

Tác giả:

Muốn gần một chút mà chưa 
Buồn nay cản bước, phiền xưa cột vào
Phương anh mưa núi hư hao 
Phương em gió biển thét gào từng giây

Nhớ thương, vẫn nhớ thương này
Em trong vỏ ốc, anh đầy đọa anh
Có tình mà xót cho tình
Mai trên dòng lữ bập bềnh tim ta

Thảo luận cho bài: "Mai Trên Dòng Lữ"