Mai vàng

Tác giả:

Xuân bảy lăm. Tết Tân Biên
Mai rừng một nhánh nở bên giếng rừng
Em đang múc nước bỗng dưng
Nhìn mai vàng nở rưng rưng nhớ nhà
Giờ này mẹ ở quê xa
Cành mai mẹ cắm chắc là vàng thêm
Nguồn: “Kiến thức ngày nay” xuân Mậu Dần 1998

Thảo luận cho bài: "Mai vàng"