Mầm Măng

Tác giả:

Đàn em là những mầm măng rất non đang lớn đang tươi nhưng mềm.

Nhờ bao hàng trúc che chở bên mình.

Đàn em được sống êm đềm .

Dù măng bé yếu ớt nhưng vâng lời người trên lo hết lòng làm việc cần chuyên.

Măng mọc đều đều đều , măng mọc thẳng thẳng thẳng, măng lớn lên trở nên trúc mềm

Thảo luận cho bài: "Mầm Măng"