Mắm

Tác giả:

Nhớ mắm Việt Nam một thuở nào

Xa quê mỗi bữa nhớ làm sao
Mắm nhà nhung nhớ lòng khôn xiê’t
Mắm Mỹ hững hờ tâm chẳng nao
Mắm Việt đậm đà đầy vị ngọt
Mắm người lạt lẽo không thanh tao
Bao năm vẫn nhớ mắm bà Thảo
Đến lúc làm thơ cho mắm vào!

TTT

Thảo luận cho bài: "Mắm"