Man Dại

Tác giả:

(Tặng bao người lính VN đã từng đẫm mình trong rừng sâu)
Ta ở vườn gai cỏ rối xù
Đêm mùa nhiệt đới đã đâm bông
Nở trăm hoa đỏ hồng trong gió
Hú chút tình man rợ với người.
Lá sắc chem cành trong bóng tối
Đan thành một giải dưới trăng đêm,
Ta lặng nghe người trong tiếng thở
Nặng nề như tiếng muỗi vi vu,
Cái chết gần kề chi xá kể
Khát khao tiếng hát giữa hồ mưa,
Mồ hôi đẩm tráng ta vừa thấy,
Cổ dài trắng muốt xiết quanh ta!

TNML

Thảo luận cho bài: "Man Dại"