Mang Lửa Về Tim

Tác giả:

Màn đêm buông rơi theo ánh lửa dần tàn.

Tình em ta theo ánh lửa tràn lan.
Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng.
Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời.
Biệt ly muôn phương ta nguyện đem lửa thiêng rải rác khắp chốn.
Mong mai sau lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.

 

Thảo luận cho bài: "Mang Lửa Về Tim"