múc ruột hai trái xoài xay nhuyễn trong máy sinh tố,
trộn chung 600ml thickened cream, 400ml coconut cream, 1/3cup đường cát, nấu vừa nóng nhắc ra khỏi bếp
hoà tan 1tbs gelatine trong 2tbs nước sôi trộn vào
lọc xoài vào hỗn hợp quậy đều rót ra ly hay chén , để trong tủ lạnh 5h cho đông
loại này không đông đặc lắm nên dọn ăn luôn trong chén chứ đừng trút ra dễ bị nát, trang trí với ít trái cây tươi