Mảnh trăng

Tác giả:

Dùng dằng em tiễn anh đi
Thương nhau, chẳng nói được gì khi xa
Và em thành mảnh trăng ngà
Nhớ anh, lặng lẽ hiện ra bên trời…
Bài “Mảnh trăng” của Trần Đăng Khoa được đăng trong tạp chí “Quê hương” do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô (cũ) xuất bản năm 1989 tại Mátxcơva.

Thảo luận cho bài: "Mảnh trăng"