Mắt Cây

Tác giả:

( Đi đường nhìn thấy cây cũng…linh tinh)

Vết đại bác cà nông
Của năm ấy long đong
Bên tháng ngày lịch sử
Xa lắm rồi phải không

Hoặc một đốm hoa lòng
Trên thân cây vừa nở
Trong vòng đời tĩnh mịch
Chưa hết một mùa đông

Hao hao mắt trần gian
Nhìn ngắm dòng xe ngang
Qua con đường xuôi ngược
Nguyện nhân thế bình an

Trông cũng tựa tổ chim
Nhưng sao lại im lìm
Lom lom thêm chút xíu
Giống vết lủng trái tim

Khoảng này chiều hôm xưa
Người ta ra sức cưa
Đốn nguyên cành một nhát
Bộ hành hết trú mưa

Cũng vì thích làm thơ
Ngừng lại chớp một bô
Đem về dán lên để
Thi vị hóa vu vơ

hx

Thảo luận cho bài: "Mắt Cây"