Mật đắng

Tác giả:

Chiều nay em ra phố về
Lại buồn nỗi buồn muôn thủa
Lại thấy lòng mình khổ sở
Nơi xa anh có như em?
Nước mắt nhoè trang giấy trắng
Không phải thơ đâu, mật đắng
Của đời em gửi cho anh….
Bao giờ, bao giờ, chúng mình
Hết đợi chờ và xa cách?
Bao giờ những buổi chiều xanh
Em về có anh đứng đón?
Khát khao, khát khao – lời hẹn
Một năm có những bốn mùa
Em đã chán làm số lẻ
Chiều nào cũng thấy ngẩn ngơ….

Thảo luận cho bài: "Mật đắng"