Mắt Là Thuyền Đưa

Tác giả:

Lúc người nhìn em … vũ trụ thành sông

Mắt là thuyền đưa … em về qua bến mơ
Mắt là thuyền đưa em … đi về quên thế giới
Mắt dìu em đi tới … một trời thơ ngát hương
Hỡi tình yêu hỡi … mắt là thuyền đưa
Đến đầu thế giới … cho tình chắp cánh bay

Mắt nhìn … sáng ngời …
Sao chìm … biển lặng …
Em về … cùng người …

Lúc người nhìn em … vũ trụ tàn rơi
Mắt là hơi thơ … thổi nhẹ trong trái tim
Mắt là thuyền trôi sông … mắt nhìn quên quá khứ
Mắt nhìn không trí nhớ … nửa đời em đã xanh
Hỡi người yêu hỡi … mắt là thuyền đưa
Đến ngàn thế giới … đến bờ quên khổ đau

Đến bờ … gối mộng …
Hoa cười … biển động …
Em về … cùng người …

 

Thảo luận cho bài: "Mắt Là Thuyền Đưa"