Mặt mùa xuân

Tác giả:

Mặt em như mặt mùa xuân
Trời thanh vừng trán, non tân nét mày
Miệng em cười, cánh hoa lay
Mắt em hay ánh nắng ngày mới lên

Anh soi vào mắt của em
Như đi vào xứ diệu huyền bao la
Ngó gần lồng lộng đồng hoa
Ngó xa vời vợi biển nhoà bóng gương
Ngó phía trước, toả vừng dương
Ngó nghiêng như vẽ những đường mây trôi

Mùa xuân mở hội đón mời
Anh nhìn khắp bốn phương trời thấy em
Thu 1963

Nguồn: Khúc ca mới, NXB Văn học, 1966

Thảo luận cho bài: "Mặt mùa xuân"