Mắt Ngọc

Tác giả:

Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc

Thẹn thùng bỡ ngỡ mỗi lần hay

Ngại ngùng e lệ quay nơi khác

Sợ hạt bụi tình vướng mắt say

Ðôi khi bắt gặp mắt tôi nhìn

Ngập ngừng tay nhỏ vén tóc bay

Ðam mê tôi cứ nhìn điên dại

Cho hồn lạc lõng tựa áng mây

Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc

Mơ màng lóng lánh như sương mai

Long lanh sương đọng trên đôi mắt

Si tình mắt ngọc nắng lung lay

Mỗi lần bắt gặp mắt tôi nhìn

Thẫn thờ mắt ngọc nghĩ gì không ?

Mắt nàng như sóng chiều thơ mộng

Lùa nhẹ vào tim những bọt tình

Thảo luận cho bài: "Mắt Ngọc"