Mắt người Kinh Bắc

Tác giả:

Nhắm mắt càng thấy rõ em
Tiếng hát dội lòng đến thế
Nao nao yếm nào dải lụa
Yếm nào bắc cầu nhau sang
Khuôn ngực đã đầy những trăng
Mặt nghiêng môi trầu cắn chỉ
Mấp mỏm bước về bước ở
Bước nào gửi mắt cho anh
Mắt ơi đã dài như sông
Sao mắt còn sâu không đáy
Anh ngồi trong êm ả ấy
Ngồi trong chèo lái không bờ
Anh ngồi trong dông bão ấy
Ngồi trong khoang nhạc khoang thơ
Đồng trắng con đò ngày xưa
Chỉ còn thương trong khúc hát
Sóng xanh lúa đồng đang thực
Mặt người… Quan họ người ơi.

Thảo luận cho bài: "Mắt người Kinh Bắc"