Mất Nhau

Tác giả:

Một ngày dòng đời lạnh giá

Có bước chân anh đi qua đời em
Một ngày cuộc tình lạnh giá
Có chiếc hôn kia chưa phai tình nhân

Trong đêm tối chưa nguôi nỗi sầu
Ta ôm nỗi cô đơn cuối đầu
Rồi mưa rơi, rồi anh đi
Tình yêu ấy nay đã xa thật rồi

Đời còn đó tiếc nuối
Khi anh không còn bên em
Tình còn đó đắm đuối
Cho mình gọi nhau thêm nữa
Rồi nhặt lấy lá úa
Đặt lên những con đừơng hoang
Để ta nghe lời đắng buồn tênh

Đời còn đó tiếc nuối
Khi anh không còn bên em
Tình còn đó đắm đuối
Cho mình gọi nhau thêm nữa
Rồi tìm đến quá khứ
Người yêu mãi không gọi tên
Biết xa nhau tình chết dần theo… 

Thảo luận cho bài: "Mất Nhau"