Mất Nhau Đời Bỗng Lạ

Tác giả:

Phạm Ngọc 


 

Nước mắt nào rơi xuống
hóa thân thành giòng sông
chảy dài qua biển lớn
về tận phía trời Đông

 

Nụ cười nào lịm tắt
trên đôi môi cằn khô
tình yêu buồn cúi mặt
theo năm tháng đợi chờ

 

Bước chân nào đã mỏi
trên từng ngày lãng du
cánh chim rừng lạc lối
giữa rừng thu mịt mù

 

Trái tim nào hóa đá
trong cuộc tình hôn mê
mất nhau đời bỗng lạ
quên cả lối đi về

 

Thảo luận cho bài: "Mất Nhau Đời Bỗng Lạ"