Mắt Nhung (latin Eyes)

Tác giả:

Quốc Bảo 


Và giây phút em gặp anh không ngờ
Thần tiên quá như là giấc mơ
Dìu nhau lướt vòng tay thơm gần
Một đêm trắng không gì cách ngăn
Để em nhận ra mắt anh như đêm màu nhung
Chòang lên thế gian nhung êm vô cùng
Rồi đôi mắt anh đưa em vào mơ
Và em sẽ vui vì áo (có) anh sửi ấm thân bình yên
Em có anh làm môi hồng , một khi có anh tròn vai nồng
Một đôi mắt ru đời em qua bể dâu
Một đôi mắt trong lành giếng sâu
Để em nhìn đôi mắt như đêm màu nhung
Chòang lên thế gian nhung êm vô cùng
Rồi đôi mắt anh đưa em vào mơ
Và em sẽ vui vì có anh sửi ấm khi mưa mau
Có anh gìn giữ cho ngàn sau
Anh là nhung chòang qua đêm dài
Mơ màng em nằm say ….

 

Thảo luận cho bài: "Mắt Nhung (latin Eyes)"