Mắt Thu

Tác giả:

Lặng thinh mắt buồn

Hồ thu trong suốt
Tình yêu dỗi hờn
Còn reo tiếng suối

Khẽ thôi chút còn
Mưa tuôn, mưa tuôn
Cười nghiêng dáng đời
Em yêu thu ơi

Mùa thu mãi mời
Gió sang tả tơi
Nghìn cơn não nề
Mưa bay lê thê

Buồn riêng có về
Ướt vai đê mê
Rồi im tiếng cười
Sao thu hiu hắt

Tình theo mắt người
Vàng thu se sắt
Còn đây yên mời
Thu yêu chơi vơi

Thảo luận cho bài: "Mắt Thu"